Köp- och leveransvillkor


 

Priser
Moms ingår i priset med f.n. 25% för privatpersoner. För återförsäljare ingår inte 25% moms i priset.
 

Betalningsalternativ

 

- Faktura
Betalningsvillkor: 30 dagars betalningstid. Påminnelseavgift: 60 kr. Dröjsmålsränta: 8% plus Riksbankens internbankränta räknat på årsbasis, dvs ca 1% per månad.
 

Leveranstid
Normal leveranstid är cirka 2-5 arbetsdagar. Vid beställning av vissa AXA nycklar är levernstiden ca 2 veckor

 

Leveranssätt
Vi skickar beställningar som brev.
Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

 

Frakt
Fraktkostnad tillkommer. 

 

Reklamation och returrätt
Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten , vänligen kontakta Nyckelkopia . Reklamation eller returrätt kan ej göras på AXA-HK nycklar som tillverkas i Holland. Vi endast ombesörjer beställningen.

Om ev något har blivit fel med din beställning att nyckeln inte fungerar. Kontakta Nyckelkopia snarast för ytterligare information!

Skador på paket och ej uthämtade paket
Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.
Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

 

Personuppgiftslagen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om er, så som personnummer samt adress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hitta er i våra register vid beställningar.

Vi har fått dina uppgifter vid beställning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke vid beställning men ni har när som helst rätt att återkalla ert samtycke till detta. Era uppgifter kommer att sparas av bokföringstekniska skäl, samt vi behöver redovisa underlag för skattemyndigheten och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas. 

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Renée Helin Axelsson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om er, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  era uppgifter. Detta gör ni enklast genom att kontakta oss på  0159-212 30. Eller mejl renee@nyckelkopia.se. Ni når vårt dataskyddsombud på tel 0159-212 30 eller mejl: renee@nyckelkopia.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Så nu hoppas jag att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla hos oss!